Tillgänglighet www.metalund.lu.se

Metalund vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.metalund.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i samtliga länkar, hänvisningar och rubriker.
 • Inte alla tekniska funktioner används på ett tillgängligt sätt. 
 • Problem med tangentbordsanvändning:
  • knapparna i bildspel kan inte nås
  • fokus visas inte alltid visuellt tydligt
  • vissa funktioner kan inte styras på mobil och stor skärm
  • det saknas en genväg förbi menyer till huvudinnehållet
 • I visa upplösningar kan gränssnittet inte visas och användas utan att behöva skrolla i mer än en riktning.
 • Uppläsningen av mobilmenyn kan vara otydlig.
 • Vid vissa tillfällen ger texters förgrunds- och bakgrundsfärger tillsammans otillräckliga kontraster.
 • Några bildkartor saknar textbeskrivningar för både länkar och bilder.
 • Länkgrupper och informationsområden är inte alltid grupperade.
 • Vissa menyer kan vara svåranvända.
 • Vissa bilder saknar alt-text.
 • Det kan förekomma länkar som är otydligt formulerade, så att det inte framgår vart länken leder.
 • Kontrasterna i vissa illustrationer, diagram, bilder, ikoner och filmer är otillräckliga.

Vi strävar efter att åtgärda alla kända redaktionella tillgänglighetsproblem senast den 31 maj 2021. När det gäller kända tekniska tillgänglighetsproblem har vi som ambition att ha åtgärdat dessa under våren 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen www.metalund.lu.se (intern testning).

Senaste bedömningen gjordes den 21 maj 2021.

Övrigt

Webbplatsen publicerades den 16 maj 2009.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 maj 2021.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2021-05-18