Människan i rörelse

Vi ökar kunskapen om vilka belastningar som är gynnsamma för kroppen, och vilka som medför risk för ohälsa.

Vårt långsiktiga mål är att alla ska kunna mäta sin egen belastning, för att själva kunna delta i det förebyggande arbetet. Vi vill också bidra till en förbättrad lagstiftning inom området. För att uppnå detta samlar vi data från olika yrken, vad gäller både belastning och förekomst av smärttillstånd, nervskador och kärlpåverkan.

Vi fokuserar särskilt på:

  • Synergonomi
  • Handintensivt arbete
  • Arbete med vibrerande verktyg

Vi utvecklar verktyg för att möjliggöra enkel och objektiv mätning av arbetsställningar, arbetsrörelser, muskelbelastning och brist på variation i arbetet. Vi testar också metoder för att registrera vibrationsexponering över långa tider. 

Mer information

Catarina Nordander

Docent i Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet
catarina.nordander@med.lu.se
046-17 31 68

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2021-05-18