Luften vi andas

För varje andetag vi tar så behöver vi ren luft. Vi vill göra detta möjligt genom att arbeta och forska med några av de stora samhällsutmaningar som att främja hållbara städer, hållbara inomhus- och arbetsmiljöer, ren energiproduktion samt bekämpa klimatförändringar.

Vi arbetar för att förena/samla kompetenser som t ex epidemiologer, toxikologer, yrkeshygieniker, medicinare, aerosolfysiker inom Lunds universitet för att kunna utveckla mätteknik och metod för att kunna mäta och bedöma luftburna partiklars toxicitet och emissioner samt minska och förhindra deras spridning. Vi använder oss av och vidareutvecklar många metoder som t ex

  • Epidemiologisk metodik
  • Exponeringsmätningar och emissionsmätningar
  • Experimentella toxikologiska human och in vitro-studier
  • Fältstudier på arbetsplatser samt olika inomhus- och utomhusmiljöer.

Mer information

Anders Gudmundsson

Professor i Aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola
anders.gudmundsson@design.lth.se
046-222 40 75

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2021-05-18