Metalunds historia

Nätverket Metalund vid Lunds universitet har sitt ursprung ur det sedan 1970-talet initierade samarbetet mellan avdelningarna Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola och Arbets- och miljömedicin vid Medicinska fakulteten. Vårt gemensamma intresse har framför allt varit arbetsmiljöfrågor men över tiden har omgivningsmiljöns påverkan på hälsan tagit allt större plats. 2005 sökte vi om att få bilda ett kompetenscentrum med stöd från forskningsrådet FAS, numera FORTE. År 2007 blev vi beviljade ett femårigt stöd och senare fem års förlängning. Under åren 2007 och 2016 har vi sålunda drivit ett gemensamt kompetenscentrum vilket förstärktes med en forskarskola år 2012 till 2017. Över 200 olika forskare och doktorander har under denna tid varit involverade i Metalund och över 1 000 vetenskapliga publikationer har publicerats.

Efter 2017 genomförde FORTE en internationell utvärdering av både kompetenscentrumet och forskarskolan.

Några omdömen var:

  • The collaboration developed between researchers in occupational medicine and in engineering are considered a unique achievement, not only nationally, and this would probably not have been achieved without the Forte Centre of Excellence grant. The impressive scientific achievements resulting from this cooperation are a convincing sign of success of this funding format.
  • The Research School has been developed to an impressive degree (36 accomplished PhDs), continued graduate courses, seminars and network meetings, international courses.

Vår egen självutvärdering underströk bland annat vilken betydelse Metalund har för att:

  • ge förutsättningar för långsiktighet i forskningen,
  • öka samarbetet över ämnes- och fakultetsgränser, och 
  • bidra till en betydande kompetensförsörjning i landet med en ny generation forskare som idag finns idag på strategiska positioner inom universitet, högskolor, offentlig sektor och näringsliv.

År 2019 utökades den tvärvetenskapliga forskningen och utbildningen i Metalund genom att införliva pågående samarbeten med Institutionen för psykologi på Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2021-05-18