Forum Metalund

Forum Metalund är en återkommande mötesplats där forskare och samhälle möts för att finna nya samarbeten och projekt.

 

två personer vid ett bord arbetar med ett dokument. Foto.

Forskning i samverkan med myndigheter och andra samhällsaktörer

Seminarium 11 mars 2022

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2021-08-31

Forum Metalunds tidigare seminarier:

Arbetsmiljö post pandemi – trots pandemi (2021)

Pandemin har förändrat det som många tidigare refererade till som ”sin arbetsmiljö”. Vad av detta blir kvar post pandemin? Seminarium och workshop. 

How to succeed with research grant applications? (2020)

Ett digitalt seminarium med presentationer och diskussion kring frågan att öka chanserna att få EU-finansiering till projekt. 

Att samla och använda "Big data" (2020)

Hur får man kostnadseffektivt tag i stora mängder data av tillräcklig kvalitet? Under det digitala seminariet presenterades några exempel från ett av Metalunds tre huvudområden inom arbetsmiljöforskning – Människan i rörelse. 

Hur man lyckas med att söka forskningsfinansiering (2018 och 2019) 

Båda seminarierna ordnades för att lära deltagarna mer om finansieringsmöjligheter från EU, NIH och AFA- försäkringar och om hur ansökningar utvärderas. Vidare gav även erfarna forskare deltagarna råd om hur man planerar och skriver framgångsrika ansökningar. 

Klimat och hälsa (2018) 

Seminariet ordnades för att diskutera olika aspekter av klimatförändringar som rör arbets- och miljömedicin samt aerosolteknik och byggnadsteknik.

Internet of Things, IoT (2017) 

Seminariet ordnades för att diskutera hur vår hälsa och välbefinnande påverkas av Internet of Things. Efter några inledande föredrag om IoT funderade deltagarna över hur man kan forska runt hälsoeffekter av IoT och hur IoT kan användas för forskning.