Det föränderliga arbetet

Forskningsområdet "Det föränderliga arbetet" tar avstamp i det faktum att livet och världen är i ständig förändring och att detta återspeglas i människors arbets- och yrkesliv.

Området fokuserar på hur små och stora samhällsförändringar (t.ex. lagar, policyförändringar, miljö, klimat, teknik och digitalisering) påverkar arbetssätt och hur vi förhåller oss till arbetet samt konsekvenser av arbetet på människors hälsa och välmående.

Vi utvärderar existerande metoder samt utvecklar nya metoder och processer för att kunna mäta, hantera och främja hälsa och välmående.

I det dagliga arbetet mot detta mål är även följande aktiviteter centrala:

  • framåtblickande aktiviteter (t.ex. ”horizon scanning”)
  • kunskapsförmedling
  • samverkan med det omgivande samhället
  • samverkan med universitet och/eller forskarmiljöer

Mer information

Roger Persson

Docent, Institutionen för Psykologi, Lunds universitet
roger.persson@psy.lu.se
046-222 87 56

Svenska skolledares arbetsmiljö och hälsa

En lägesbeskrivning med förslag på vägar till förbättringar av arbetsmiljön
– Rapport 4:2021.

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2021-05-18