Hoppa till huvudinnehåll
en person sitter i aerosolkammaren, i förgrunden syns datorer med mätdata och en person i vit rock

Metalunds vision

Metalunds vision är att vara till gagn för individer, arbetsplatser, myndigheter, sjukvård och samhälle genom att vara en internationellt ledande kunskapsproducent i frågor som berör arbete, livsmiljö, hälsa och välmående.

Kontakt Metalund

Karin Broberg

Föreståndare för Metalund,
Docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet
karin.broberg@med.lu.se 
0737-82 37 50

Anders Gudmundsson

Biträdande föreståndare för Metalund,
Professor i aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola
anders.gudmundsson@design.lth.se 
046-222 40 75