Arbetsmiljöforskning

Metalund har tre uppdrag: forskning, utbildning och kunskapsförmedling inom arbetsmiljöområdet. Primärt fokus ligger på att ta fram forskningsbaserad kunskap. 

Metalunds tre övergripande forskningsområden är "Luften vi andas", "Människan i rörelse" och "Det föränderliga arbetet". 

Samverkan inom Metalund

Metalunds forskare är aktiva inom flera centrumbildningar, forskningsnätverk och forskningsinfrastrukturer:

En beskrivning av infrastrukturen ACTRIS

ACTRIS webbplats

Information om vad Bioinformatic är och gör

Vad gör CAST? 

CAST webbplats

Designvetenskaper har laboratorier inom Virtual Reality, Aerosoler, 3D-printing, användbarhet, belysning och klimat. 

Forskningslaboratorier på Designvetenskaper

Information om det här labbet

MERGE finns i ekologihuset på Sölvegatan

MERGE webbplats 

Mer Metalund

Metalund finns i Lunds universitets forskningsportal

Arbetsmiljöhögskolan

Arbetsmiljöhögskolan är ingången till Lunds universitets kompetenser inom arbetsmiljö, arbetsliv och ledarskap. 

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2021-05-18