Hoppa till huvudinnehåll

Om Metalund

Metalund är ett nätverk som omfattar tre fakulteter – Medicinska, Samhällsvetenskapliga och Tekniska fakulteten vid Lunds universitet, samt en enhet inom specialistsjukvården i Region Skåne – Arbets- och miljömedicin Syd. 

Vision

Metalunds vision är att vara till gagn för individer, arbetsplatser, myndigheter, sjukvård och samhälle genom att vara en internationellt ledande kunskapsproducent i frågor som berör arbete, livsmiljö, hälsa och välmående.

Mission och mål

Metalund vill vara till nytta för det omgivande samhället i arbetsmiljöfrågor och bidra till utvecklingen av en innovativ och tvärvetenskaplig forskning, utbildning och kunskapsförmedling.

Metalunds långsiktiga mål är att arbetsplatser, arbetsprocesser och livsmiljöer ska vara hälsosamma och med minimala risker.

Uppdrag

Metalund har tre uppdrag: forskning, utbildning och kunskapsförmedling inom arbetsmiljöområdet. Primärt fokus ligger på att ta fram forskningsbaserad kunskap. Metalunds tre övergripande forskningsområden är

  • Luften vi andas
  • Människan i rörelse
  • Det föränderliga arbetet

Kontakt Metalund

Karin Broberg

Föreståndare för Metalund,
Docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet
karin.broberg@med.lu.se 
0737-82 37 50

Anders Gudmundsson

Biträdande föreståndare för Metalund,
Professor i aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola
anders.gudmundsson@design.lth.se 
046-222 40 75

Sidansvarig: info@design.lth.se | 2021-05-18