lu.se

Metalund

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Om Metalund

Metalund är en centrumbildning som ligger vid Lunds Tekniska Högskola med en verksamhet som omfattar tre fakulteter vid Lunds universitet och en enhet inom specialistsjukvården i Region Skåne – Samhällsvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten, Tekniska fakulteten vid Lunds universitet samt Arbets- och miljömedicin Syd, Region Skåne.

Vision

Metalunds vision är att vara till gagn för individer, arbetsplatser, myndigheter, sjukvård och samhälle genom att vara en internationellt ledande kunskapsproducent i frågor som berör arbete, livsmiljö, hälsa och välmående.

Mission och mål

Metalunds mission är att vara till nytta för det omgivande samhället genom att för arbetsmiljöfrågor säkerställa kontinuitet och återväxt av innovativ och interdisciplinär forskning, utbildning och kunskapsförmedling vid Lunds universitet och Region Skåne.

Metalunds långsiktiga mål är att bidra till skapandet av bra arbetsplatser, arbetsprocesser och livsmiljöer med få risker för hälsan och välmåendet.

Uppdrag

Metalund har tre uppdrag: forskning, utbildning och kunskapsförmedling inom arbetsmiljöområdet. Primärt fokus ligger på att ta fram forskningsbaserad kunskap. Metalunds tre övergripande forskningsområden är

  • Luften vi andas
  • Människan i rörelse
  • Det föränderliga arbetet
Sidansvarig:

Kontakt Metalund

Karin Broberg
Föreståndare för Metalund
Docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet
0737-82 37 50

Anders Gudmundsson
Biträdande föreståndare för Metalund
Professor i aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola
046-222 40 75