lu.se

Metalund

Lunds Universitet

Aktuellt

Projektansvariga

Maria Albin
Arbets-och miljömedicin
046-17 31 59
Maria.Albin@med.lu.se

Mats Bohgard
Ergonomi och aerosolteknologi
046-222 80 16
Mats.Bohgard@design.lth.se