lu.se

Metalund

Lunds Universitet

Kontakt Metalund

Catarina Nordander
Föreståndare för Metalund
Docent i Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet
catarina.nordander@med.lu.se
046-17 31 68

Anders Gudmundsson
Biträdande föreståndare för Metalund
Professor i Aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola
anders.gudmundsson@design.lth.se
046-222 40 75